CCPM for JIRA

Opis

Przedstawiamy Państwu autorski dodatek do systemu JIRA ułatwiający zarządzanie projektami w oparciu o metodykę ścieżki krytycznej – CCPM (Critical chain project management).

Dodatek współpracuje z systemem Atlassian JIRA w wersji 7 lub nowszej. Pozwala on zmienić system JIRA z jego standardowymi projektami i zadaniami w zaawansowane narzędzie do prowadzenia projektów w oparciu o metodykę CCPM. Zapewnia linkowanie zadań między sobą, określanie bufora, a następnie automatycznie aktualizuje daty początku i końca zadań, uwzględniając powiązania oraz stan wykonania poszczególnych zadań. W najnowszej wersji złożony algorytm uwzględnia także zasoby współdzielone, tzw. leveling zasobów. Do tego oferuje kilka przydatnych raportów, pozwalających śledzić postęp i stan realizacji projektów.

Dodatek jest całkowicie bezinwazyjny dla istniejących projektów, swoim działaniem obejmuje tylko wskazane projekty i zadania. Dzięki temu, można w systemie JIRA równolegle prowadzić projekty w innych metodykach, typu scrum lub waterfall.

Możliwości programu

 • Możliwość określania projektów i zadań z JIRA, które podlegają pod metodykę CCPM
 • Możliwość grupowania projektów:
 • Integracja z dodatkiem BigPicture prezentującym wykres Gantta:
 • Raport postępu i spalania bufora w projektach:
 • Raport Fever Chart prezentujący opóźnienia w projekcie:
 • Raport Multi Fever Chart prezentujący ogólny postęp projektów:
 • Leveling zasobów pozwalający zarządzać zasobami o ograniczonej dostępności (nowość!)

Historia zmian

Wersja 2.9.1

 • Przyciski wyboru i automatycznego tworzenia (w razie potrzeby) domyślnych pól dodatkowych w konfiguracji
 • Przyciski wyboru i automatycznego tworzenia (w razie potrzeby) domyślnych linków w konfiguracji
 • Dynamiczne dymki na wykresie Multi Fever Chart po najechaniu kursorem na punkty wykresu zawierające podstawowe informacje o postępie projektu
 • Klikalne punkty na wykresie Multi Fever Chart, otwierające wskazany projekt w nowym oknie
 • Zmiana nazwy dodatku z „ccpm” na „RunSoft CCPM”

Wersja 2.8.1

 • Możliwość wskazania technicznego użytkownika, w imieniu którego będą realizowane automatyczne przeliczenia w nocy
 • Możliwość wyboru pola typu „lista jednowartościowa” jako przełącznika CCPM
 • Automatyczne przesuwanie daty końca zadania realizowanego na podstawie czasu pozostałego
 • Nowy przełącznik EXT dla zadań zewnętrznych
 • Możliwość łączenia zadań pomiędzy różnymi projektami
 • Możliwość sortowania na raporcie postępu
 • Pomijanie bufora podczas wyliczania postępu projektu

Wersja 2.7.6

 • nowy algorytm sortowania
 • możliwość definiowania grup projektów
 • filtrowanie Multi Fever Chart po grupach projektów

Wersja 2.6.2

 • Ulepszony algorytm wyliczania łańcucha krytycznego zespolony z codziennym przesuwaniem zadań zaplanowanych.
 • Zmieniony ekran obliczeń z automatycznym wskazaniem obecnego projektu

Wersja 2.5.11

 • Poprawiony błąd wyliczania postępu, który w szczególnych przypadkach wyświetlał wartości ujemne
 • Poprawiony błąd wyliczania zużycia bufora, który czasem powodował prezentację na raporcie trochę innej wartości, niż na buforze
 • Poprawiony mechanizm aktualizacji dat i pozostałego czasu po ręcznej zmianie zadania
 • Mechanizm przeliczania CCPM aktualizuje daty zadania zaplanowanego w przyszłości, jeśli zostało rozpoczęte wcześniej
 • Dodany przełącznik wymuszający ustawianie zadań ASAP, nawet gdy wg metodyki powinny być ALAP
 • Zupełnie nowy, dużo wygodniejszy mechanizm konfiguracji zadań i projektów, z zapisem zmian do bazy danych
 • Dodatkowy raport „klasyczny Fever Chart” prezentujący historię postępu projektu

Wersja 2.4.0

 • zwiększenie dokładności obliczeń raportu postępu
 • nowy raport Multi Fever Chart

Wersja 2.2.5

 • zgodność z JIRA 7.6
 • nowy raport postępu projektów CCPM:

Cennik i pytania

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, chcą poznać lepiej metodykę CCPM, lub otrzymać wersję demo i ofertę na oprogramowanie, prosimy o kontakt:

formularz kontaktowy