obsługa informatyczna

Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnej firmy bez żadnej, nawet niewielkiej, infrastruktury teleinformatycznej. Jednak opracowanie, wdrożenie i utrzymanie takiej infrastruktury wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Często trudno jest znaleźć kompetentnych pracowników, a ich utrzymanie jest kosztowne.

Nasza propozycja jest skierowana do firm i korporacji, które chcą to trudne i odpowiedzialne zadanie zlecić fachowcom – firmie zewnętrznej, takiej jak nasza!

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • opracowanie nowoczesnej infrastruktury, dopasowanej do rzeczywistych potrzeb klienta
 • wdrożenie zaproponowanego rozwiązania, włącznie z dostawą sprzętu, czy położeniem okablowania
 • konfigurację routerów, firewalli, przełączników sieciowych itd.
 • profesjonalną instalację i konfigurację serwerów Windows i Unix, komputerów Windows i Mac OS
 • konfigurację usług w chmurze
 • instalację specjalistycznego oprogramowania, np. księgowego, czy CRM
 • konfigurację centralek i telefonów VoIP
 • bieżącą opiekę informatyczną nad infrastrukturą
 • modernizacje, aktualizacje i monitorowanie infrastruktury
 • dbanie o bezpieczeństwo całego środowiska teleinformatycznego
 • wsparcie dla użytkowników, także zdalne i telefoniczne
 • szkolenia dla pracowników

 

Możliwe formy współpracy:

 • Najwygodniejszą formą współpracy jest stała umowa serwisowa, w ramach której opiekujemy się całością lub częścią infrastruktury za stałą opłatą miesięczną. Przejmujemy opiekę także nad już istniejącą infrastrukturą. Umowa gwarantuje także określony czas reakcji na zgłoszenia serwisowe.
 • Drugą formą współpracy jest świadczenie usług na żądanie. Gdy zajdzie potrzeba, nasi technicy pojawiają się w Państwa firmie i realizują swoje zadania. Rozliczenie jest jednorazowe i uzależnione od czasu pracy technika oraz rodzaju usługi. Taka forma współpracy nadaje się idealnie do rozwiązywania incydentów, czy zaplanowanych prac, jak np. instalacja nowego serwera w sieci.

 

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania dodatkowych informacji.